microlax®


Geneerinen nimi: natriumsitraattidihydraatti, natriumlauryylisulfoasetaatti, sorbitol

Käyttötarkoitus: Ummetus. Ulosteen pidätyskyvyttömyys. Peräsuolentähystyksen valmistelu.

Pakkauseloste
Valmisteyhteenveto (PDF)